Bedankt voor uw bezoek aan onze website.
Tot nader order neemt Tradeo geen nieuwe klanten meer aan.

Met vriendelijke groet
Tradeo

Vergunningverlening en regelgeving

VERORDENING

Tradeo.com is onze Europese tak en wordt beheerd door UR Trade Fix Ltd., dat als beleggingsonderneming geregistreerd staat bij de effecten- en beurscommissie van Cyprus (CySEC). Het licentienummer van UR Trade Fix Ltd is 282/15 en het bedrijfsregistratienummer is HE336677 . Als gereguleerde beleggingsonderneming van CySEC zijn wij gemachtigd om de volgende beleggings- en nevendiensten aan te bieden

Beleggingsdiensten:

-Ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot een of meer financiële instrumenten
-Uitvoeren van orders namens cliënten.
- Portefeuillebeheer

Ondersteunende diensten:

- Inbewaringneming en administratie van financiële instrumenten, met inbegrip van depotdiensten en daarmee samenhangende diensten.
- Verlenen van kredieten of leningen voor een of meer financiële instrumenten, waarbij de onderneming die het krediet of de lening verleent, bij de transactie betrokken is.
- Valutawisseldiensten wanneer deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.
- Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen.

De Vennootschap is gemachtigd de bovengenoemde beleggingsdiensten en nevendiensten te verrichten onder de kennisgeving van grensoverschrijdende dienstverlening aan de volgende lidstaten en derde landen:

Duitsland

open_in_new

Italië

open_in_new

Nederland

open_in_new

Zweden

open_in_new

Oostenrijk

open_in_new

Spanje

open_in_new

Denemarken

open_in_new

Bulgarije

open_in_new

Kroatië

open_in_new

Tsjechië

open_in_new

Estland

open_in_new

Finland

open_in_new

Frankrijk

open_in_new

Griekenland

open_in_new

Hong Kong

open_in_new

Hongarije

open_in_new

IJsland

open_in_new

Ierland

open_in_new

Letland

open_in_new

Liechtenstein

open_in_new

Litouwen

open_in_new

Luxemburg

open_in_new

Maleisië

open_in_new

Malta

open_in_new

Noorwegen

open_in_new

Polen

open_in_new

Portugal

open_in_new

Roemenië

open_in_new

Singapore

open_in_new

Slowakije

open_in_new

Slovenië

open_in_new

Zwitserland

open_in_new

Verenigde Arabische Emiraten

open_in_new

GESCHILLEN

Belangenconflict

Tradeo handhaaft en beheert doeltreffende organisatorische en administratieve regelingen, met het oog op het nemen van alle redelijke stappen, die bedoeld zijn om belangenconflicten te voorkomen die de belangen van onze cliënten kunnen schaden. In dit verband neemt Tradeo alle stappen om belangenconflicten te identificeren binnen de onderneming en elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden is of tussen onze cliënt en een ander die zich tijdens de bedrijfsuitoefening voordoen. In overeenstemming met het bovenstaande heeft Tradeo haar beleid inzake belangenconflicten opgesteld. Dit beleid schetst een aantal gevallen waarin zich belangenconflicten zouden kunnen voordoen en hoe dergelijke situaties op de meest doeltreffende manier kunnen worden geregeld in het belang van onze cliënten. Wanneer een belangenconflict niet kan worden vermeden, zal dit naar behoren worden bekendgemaakt alvorens zaken te doen met potentiële cliënten

Klachtenprocedure

Tradeo's hoofddoelstelling is het tot stand brengen en onderhouden van cliëntenrelaties gebaseerd op professionalisme, ethiek en integriteit. Als u niet tevreden bent over onze diensten, moedigen wij u aan om ons onmiddellijk te schrijven en wij zullen alles in het werk stellen om de zaak op te lossen, binnen de kortst mogelijke tijdspanne.

Voor meer informatie over onze klachtenprocedure kunt u contact opnemen met [email protected] of [email protected], of lees hier de Klachtenregeling.